Türk mitolojisinde dört öğe nedir?

Bu dört öge, Hint, İbrani, Kelt, Dogon, Yunan ve İsmailî geleneklerde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

Dört unsur, kimi inanışlarda yaratılışı ifâde etmek üzere, kimi inanışlarda ise maddi evrenin farklı maddi düzlemleri ifâde etmek için kullanılmıştır.

Dört unsur derecelendirildiğinde, en üstte gösterilen ateştir, en aşağıdaki ya da en kaba olanı ise

topraktır.

Dört unsur içinden genellikle, ateş ruhu; toprak fiziksel ortamı simgeler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir